ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT // TÁJÉKOZTATÓ

1. A Szabályzat célja

A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékozató (a továbbiakban: szabályzat) célja, hogy rögzítse a Szécsényi Réka e.v. (székhely: 1157 Budapest, Nyírpalota út 85. 5/35., adószám: 68074265-1-42 Nyilvántartási szám: 51182731) – a továbbiakban: Szolgáltató – által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és szabályokat, valamint az adatvédelmi és adatkezelési politikát az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Info tv.) rendelkezéseinek megfelelően.

A szolgáltató a https://eatmovesmile.hu weboldal működtetése során a weboldalra látogatók (a továbbiakban együttesen: Felhasználók) adatait statisztikai célból kezeli.

A weboldal különböző témában írt cikkek olvasását biztosítja a Felhasználók részére. A weboldal kizárólag statisztikai adatokat gyűjt a Google Analytics rendszerében, mely kizárólag az olvasói élmény fokozása érdekében kerül felhasználásra. A weboldal személyes adatokat nem gyűjt, és a statisztikai célra használt adatok alapján a Felhasználók beazonosítása nem lehetséges.

A weboldalon lehetőség van a kapcsolatfelvételre e-mail formájában, melynek során a Felhasználó saját döntése alapján megadhatja személyes adatait is.

A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítani, melyről a weboldal felületén a Szolgáltató a Felhasználókat tájékoztatja.

 

2. Adatkezelő adatai

Név: Szécsényi Réka

Székhely: 1157 Budapest, Nyírpalota út 85. 5/35.

Adószám: 68074265-1-42

Nyilvántartási szám: 51182731

E-mail: eatmovesmile@gmail.com

Bank neve: K&H Bank Zrt.

Bankszámlaszám: 10401945-80485754-57541003

Nyilvántartásba vevő hatóság: Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkár Okmányfelügyeleti Főosztály

 

3. Adatkezelési formák a weboldalon

Adatkezelés jogalapja: az Info tv. 5. § (1) bekezdése a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása.

Adatkezelés célja: statisztikai célú adatgyűjtés az olvasási szokások megismeréséhez

Adattárolás módja: elektronikusan a Google Analytics rendszerében

Adatkezelés időtartama: 26 hónap

 

4. Kik jogosultak megismerni az adatokat

Az adatokat a Szolgáltató, valamint szerződött partnerei jogosultak megismerni. Az adatokat nem kerülnek nyilvánosságra, illetve harmadik fél részére nem kerül átadásra, mely alól kivételt képez a hatósági vagy bírósági határozatban kötelezett adattovábbítás esete.

 

5. Felhasználó jogai

a.) A Felhasználó tájékoztatást kérhet adatainak kezelését illetően a Szolgáltató felé e-mail üzenetben.

b.) Tájékoztatáshoz való jog: a Felhasználó visszajelzést kaphat a Szolgáltató részéről kezelt személyes adatairól és kezelésének módjáról. Ezen kérelmet a weboldalon található kapcsolatfelvétel során tudja megtenni.

c.) Törléshez való jog: a Felhasználó kérésére a Szolgáltató törli a rá vonatkozó személyes adatokat. Tekintettel arra, hogy az alkalmazott rendszer személyes adatokat nem tartalmaz, a rendszerben történő beazonosításra sincs lehetőség.

d.) Adatkezelés zárolásához való jog: a rendelet alapján az adatokat zárolni kell, ha a személyes adatok pontossága vitatott, vagy a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy jogellenes az adatkezelés, illetve ha a Szolgáltatónak a továbbiakban nincsen szüksége a megadott adatokra.

e.) Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap – tiltakozás esetén 15 nap – alatt megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről írásban értesíti a kérelmezőt. Ha a Szolgáltató a Felhasználó kérelmét nem teljesíti, közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait Felhasználóval.

f.) A Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint az Info tv.-ben foglaltak szerint az információs önrendelkezési jogának megsértése esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Tel.: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, web: https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html)

g.) Kiskorúakat sértő gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, jó hírnév megsértésével, elhunyt személy jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet: Nemzeti Média-, és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25., Tel.: +36 (1) 457-7100, fax: +36 (1) 356-5520, E-mail: info@nmhh.hu).

 

6. Sütik (cookie-k)

a.) A weboldalon tett látogatások során – az ezekről való tudomásvételt követően – egy vagy több cookie-t, azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt küld a Szolgáltató az Érintett számítógépre, amelyek révén a Honlapra látogatás ténye egyedileg megállapítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, és a Google Analytics rendszerén keresztül történik.

b.) Ezeket a cookie-kat csak weboldalának és aloldalainak látogatása esetén küldi el a Szolgáltató a látogató számítógépére, tehát a Szolgáltató ezekben csak adott weboldal és aloldal meglátogatásának tényét, helyét és idejét tárolja.

c.) A weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi szabályai vonatkoznak.

 

7. Adatbiztonság

Az adatkezelés a hozzáférés jogát az adatkezelési rendszerhez, az ahhoz szükséges jogosultsági kódokat másra nem ruházhatja át, köteles azokat titokként kezelni úgy, hogy az adatkezelési rendszerben rögzített adatok illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, a rendszerből kimenteni vagy módosítani.

 

8. Egyéb rendelkezések

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelés és Adatvédelmi Szabályzatot – az adatkezelés jogalapját, célját és a kezelt adatok körét érintő módosításokon kívül egyoldalúan módosítsa. A módosítás az eatmovesmile.hu weboldalon történő közzététel napján lép hatályba.

Jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 2018. május 1. napjától hatályos.

 

 

COOKIE – SÜTI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen Süti (angolul Cookie) Szabályzat (a továbbiakban: cookie) az Eat, Move & Smile (www.eatmovesmile.hu), mint szolgáltató által üzemeltetett honlap használatára vonatkozó cookie feltételeket tartalmazzák. A weboldal kialakításánál figyeltünk a cookie-k további felhasználására vonatkozó előírásokra. Ezen használatra vonatkozóan az alábbi előírásokat vettük figyelembe és ezeknek megfelelően használjuk:

Kérem, hogy a dokumentumot figyelmesen olvassa el és csak akkor vegye igénybe szolgáltatásomat, amennyiben minden pontjával egyetért és azokat önre (a továbbiakban: Felhasználó) nézve kötelező érvényűnek elfogadja. Felhívom figyelmét, hogy jelen szabályzat csak az adott weboldalon történő cookie-kezelésre vonatkozik. Amennyiben ön a honlapon található, külső irányba történő hivatkozásra kattint, kérem, keresse meg és olvassa át azon weboldal saját szabályzatát is.

A cookie / süti

A cookie vagy süti jelentése: file-ok vagy információ darabkák, amelyeket internetes böngészője ment le a honlapról és tárolja azokat az Ön gépén. Ezeknek a cookie-knak a segítségével ismeri fel a honlap anyagait tároló szerver számítógép a honlapra történő visszalátogatásakor, hogy Ön már járt ezen a honlapon.

A legtöbb internetes böngésző alapbeállításából kifolyólag elfogad cookie-kat. Ha úgy gondolja, átállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-kat visszautasítsa vagy figyelmeztesse Önt arra, hogy cookie-kat küldtek az Ön gépére. Jelen weboldal használ ilyen cookie fájlokat egyes funkciók biztosítása érdekében, vagy csupán kényelmi okok miatt. A weboldal által használt cookie-k nem terhelik, lassítják és nem okoznak kárt az Ön számítógépében.

Az oldal harmadik féltől származó cookie-kat is használhat a weboldalon. A cookie-k, sütitk törölhetőek és tilthatóak a böngészőkből. Ezen beállításokról a böngészőjének hivatalos weboldalán talál információt.

Mi a cookie-k célja?

Többféle célra is használjuk ezeket a technológiákat, például a Felhasználó számára legrelevánsabb tartalom vagy hirdetés megjelenítésére; termékek és szolgáltatások továbbfejlesztésére, valamint szolgáltatásaink biztonságának megőrzésére. A weboldal által használt cookie-k, képpontok és egyéb hasonló technológiák pontos neve a szolgáltatások fejlesztésével és frissítésével időről-időre változhat.

Hogyan keletkezik a cookie?

Először a kliens gép küld egy kérést a kiszolgáló irányába. Ekkor a kiszolgáló létrehoz egy egyedi azonosítót és ezt eltárolja a saját adatbázisában, majd az így létrehozott cookie-t az összes információval visszaküldi a kliensnek. Az így visszakapott információs cookie eltárolódik a kliens gépen.

Hogyan használódik a cookie?

Amikor a kliens gép újra kapcsolatba lép a kiszolgálóval, már hozzácsatolja az előzőleg létrehozott és eltárolt cookie-t. A kiszolgáló összehasonlítja a kapott és az általa tárolt cookie tartalmát. Ezáltal könnyedén azonosítja pl. a regisztrált felhasználót.

Milyen cookie-t használunk?

Többféle cookie van használatban, de minden weboldal másféle típusúakat használ. Jelen weboldal általában csak az alábbiakat használja, de a fejlesztések alkalmával előfordulhat, hogy az eddigieken felül újabb fajták is alkalmazásra kerülnek.

Munkameneti/Átmeneti cookie:

 • ezek a cookie-k csak átmenetileg kerülnek az ideiglenes memóriába, ameddig a felhasználó az oldalon navigál. Amikor a felhasználó bezárja a böngészőt, a cookie törlődik. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

Tárolt/Állandó cookie:

 • ezek azok a cookie-k, amelyek minden alkalommal használatba kerülnek, amikor a felhasználó az oldalra látogat. A cookie-k fajtája alapján az alábbiak szerint használhatjuk ezeket:

Analitika/Elemzés:

 • ez mutatja meg, hogy a weboldalon belül merre járt, milyen oldalakat nézett meg, mit csinált. A cookie élettartamától függően marad a kliens gépen. Olyan funkciók használhatják, mint például a Google Analytics vagy a Youtube. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

Közösségi hálózatok:

 • lehetővé teszi, hogy könnyen hozzáférjen a közösségi média hálózatokhoz, megoszthassa véleményét, cikkeimet másokkal. Olyan harmadik fél által nyújtott funkciók használhatják, mint például a Facebook, Twitter, Google+, Pinterest vagy a Youtube. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

Média:

 • ezek segítségével képes például videókat megtekinteni az oldalon. Olyan harmadik fél által nyújtott funkciók használják, mint például a Youtube. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

Funkcionális:

 • ez mutatja meg, hogy a felhasználó járt-e már az oldalon és azt milyen eszközzel tette. Megjegyzi a felhasználónevet, jelszót, választott nyelvet, tartózkodási információkat. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

Reklám:

 • ezek segítségével az érdeklődésének megfelelő információkat, hírleveleket tudok küldeni a felhasználónak. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

A Cookie-k fajtáival és teljes mértékű funkciójukat leíró információkkal kapcsolatban keresse fel a www.allaboutcookies.org weboldalt.

 

Hogyan történik a Cookie-k kezelése?

Különféle módokon, de a Felhasználónak lehetősége van többféle módon beállítani a cookie-k kezelésére vonatkozóan böngészőjét. Általánosságban elmondható, hogy az alábbiak szerint háromféle módon állíthatóak be a böngészők:

 • Minden cookie elfogadása
 • Minden cookie elutasítása
 • Minden egyes cookie használatról értesítés kérése

A cookie-k beállításaival kapcsolatban érdemes körülnézni böngészője „Opciók” vagy „Beállítások” menüjében vagy igénybe venni keresője „Segítség” menüjét. A leggyakrabban használt böngészők beállításaival kapcsolatban segítséget nyújthatnak az alábbi weboldalak.

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Chrome

Fontos megjegyezni, hogy a weboldal cookie kezeléssel készült. Amennyiben a kliens részlegesen vagy teljes egészében letiltja ezek használatát, megakadályozhatja a weboldal működését. Amennyiben ez így történik, lehetnek olyan funkciók és szolgáltatások, amelyeket nem fog tudni igénybe venni teljes, vagy részleges mértékben.

Akkor is használunk cookie-kat, ha nincs a Felhasználónak regisztrált fiókja, illetve ha kijelentkezett a fiókból. Ha például a Felhasználó kijelentkezett a fiókjából, a következők megkönnyítésére használunk cookie-kat:

 • levélszemetet (spam) küldők fiókjainak azonosítása és letiltása
 • a fiók helyreállítása, ha esetleg elveszne a hozzáférés
 • további biztonsági funkciók biztosítása, mint például a bejelentkezési értesítések és a bejelentkezés-jóváhagyások
 • kiskorú személyek hamis születési dátummal való regisztrálásának megakadályozása.

A szolgáltatások és használóinak rosszindulatú tevékenységekkel szembeni védelem érdekében akkor is elhelyezünk cookie-kat, ha nincs a Felhasználónak fiókja regisztrálva, de ellátogatott a webhelyünkre. Például ezek a cookie-k segítenek észlelnünk és megakadályoznunk a szolgáltatás megszakítását célzó támadásokat, valamint a hamis fiókok tömeges létrehozását.

Ha a böngészőben, vagy a készüléken vannak cookie-k, le tudjuk olvasni az adott cookie-t, amikor közösségi modullal rendelkező weboldalra látogat. A Közösségi honlapok (Facebook, Twitter, LinkedIn, GooglePlus) által létrehozott cookie-kért azon oldalakat üzemeltető felel, melyről az adott közösségi oldal honlapján tud informálódni.

 

Watch Dragon ball super

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás